zabiegi stosowane w różnych schorzeniach oczu

Starczowzroczność nie jest uszkodzeniem widzenia, ani patologiczną zmianą, a wynikiem naturalnego przebiegu starzenia. Jest to normalny stan, jaki dotyka ogromny procent ludzi, z reguły po czterdziestym roku życia, jednakże granica wieku jest aktualnie coraz to niższa.

Nowoczesne łóżko Tempur® Etiuda

Autor: Tempur
Źródło: Tempur

Za pojawianie się uciążliwej niewygody jest odpowiedzialna substancja białkowa, która osadzając się na soczewce sprawia, że soczewka staje się większa i traci giętkość. Starczowzroczność przejawia się nadwątleniem zdolności właściwego spostrzegania przedmiotów odległych, również bliskich. Pojawiają się kłopoty z czytaniem, szyciem, korzystaniem z telefonu komórkowego, czy pracą na komputerze. Jednym z popularnych wyjść stają się okulary dwuogniskowe z czytelną poprzeczną kreską, jaka odłącza górną część od spodniej. Całkiem problem usuwa refrakcyjna wymiana soczewki, czyli zabieg chirurgiczny opierający się na wymianie swojej purevision na sztuczną, wieloogniskową. Równolegle realna jest korekta istniejących wcześniej defektów wzroku.

Witrektomia (sprawdź witrektomia cena) to zabieg mikrochirurgiczny, używany w wielu różnych schorzeniach siatkówki i ciała szklistego. Jego zamierzeniem może być statyczność, usprawnienie, czy też odnowienie prawidłowego działania siatkówki oka. Zabieg chirurgiczny w procesie którego śródoperacyjnie wdraża się narzędzia mikrochirurgiczne do wnętrza gałki ocznej i przez ciąg manipulacji chirurgicznych stara się zdobyć rezultat naprawy, względnie wyeliminowania stanu patologicznego, to witrektomia. Cena jest zależna od tego, czy operacja dotyczy wyłącznie jednego schorzenia, bądź operowane jest więcej chorób.